Onze visie

Laagdrempelig en cliëntgericht onthaal

 • De dienst is gelokaliseerd in de onmiddellijke omgeving van sociaal achtergestelde buurten waar weinig tweetalige hulpverleningsinstanties aanwezig zijn.
 • We stellen geen voorwaarden om op de dienst beroep te kunnen doen.
 • De hulpvrager kan tijdens de dagelijkse permanentie langskomen. Indien nodig wordt er ook buiten de permanentie hulpverlening geboden.
 • Naast gesprekken op de dienst gaat de hulpverlener onder bepaalde voorwaarden ook op huisbezoek. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de hulpverlener in kader van de begeleiding samen met de cliënt de stap zet naar een andere organisatie of persoon.
 • Een inspanning wordt geleverd om ook Engelstalige cliënten te ontvangen.
 • We besteden bijzondere aandacht aan een warm en vriendelijk onthaal.
 • De nodige tijd wordt vrijgemaakt om naar het verhaal van de cliënt te luisteren binnen een sfeer van privacy en rust.
 • De cliënt kan en mag anoniem blijven als hij dat wenst.

Waarden in het contact met de cliënt

 • De hulpverleningsrelatie is gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid.
 • Een open en eerlijke communicatie staat centraal.
 • De cliënt wordt benaderd met aandacht voor zijn eigenheid, mogelijkheden en tempo om te groeien naar zelfredzaamheid.
 • De cliënt blijft de eerste verantwoordelijke voor zijn situatie en heeft autonoom beslissingsrecht.

 

Hulpverlening op maat

Gaande van een eerste opvang kan de hulpverlening uitgroeien tot zorg op maat. Deze maatzorg vertaalt zich binnen het centrum via volgende basisprincipes:

 • Positieve hulpverlening: erkenning van de cliënt, binnen een vertrouwensrelatie, de cliënt staat centraal;
 • Integrale hulpverlening: de situatie van de cliënt wordt afhankelijk van de problematiek en hulpvraag in zijn totaliteit bekeken en dit op diverse dimensies;
 • Participatie: actieve betrokkenheid van de cliënt (meeweten, meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen);
 • Gestructureerde hulpverlening: ordening en duidelijkheid creëren; opmaak van een stappenplan;
 • Gecoördineerde hulpverlening: overleg met andere zorgpartners.