Ons juridisch kader

CAW Westland is erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. Onze opdrachten worden geregeld volgens het uitvoeringsbesluit van de Ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen en het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 9 december 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk.